22.BŚC 2016, film promocyjny

23.BŚC 2017, spot promocyjny

23. BŚC 2017, laser show

 

Miejsca handlowe  na  GIEŁDZIE STAROCI podczas 26. Bolesławieckiego Święta Ceramiki funkcjonować będą w dniach 21 - 23 sierpnia 2020 roku. Obowiązuje nowy regulamin i nowe karty zgłoszeń. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się  z regulaminem i przysyłania kart zgłoszeń od dnia 27 lipca 2020.

 

Do pobrania:

 

Biuro organizacyjne stoisk handlowych Giełdy Staroci  podczas 26. BŚC:            

            Koordynator d/s GIEŁDY STAROCI: Urszula Frąszczak - Matyjewicz  

                                   Telefon do kontaktu.: 606 170 340,

                                   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Edytowane dnia 24.07.2019, godz. 15.00


 

W dniu 24 lipca 2019 roku odbyło się spotkanie powołanej przez Dyrektora BOK - MCC zarządzeniem nr 27/2019 Komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty na:
Obsługę techniczną (scenotechnikę) Bolesławieckiego Święta Ceramiki, które odbędzie się w dniach 14-18 sierpnia 2019

Wybrano ofertę firmy: Gigasound Technika Estradowa S.C.

Dziękujemy wszystkim za przesłane oferty.

 

 

Edytowane dnia 23.07.2019, godz. 12.00


 

Uwaga, termin składania propozycji cenowej na Obsługę Techniczną Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2019 został zmieniony.
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do: 24.07.2019, do godz. 12.00

 

 

Oferta zamieszczona dnia 11.07.2019, godz. 10.00


 

Zapraszamy do złożenia propozycji cenowej (oferty) na :

Obsługę techniczną (scenotechnikę) Bolesławieckiego Święta Ceramiki, które odbędzie się w dniach
14-18 sierpnia 2019

 

Do pobrania:

 

F-01 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

 

F-02 Formularz zgłoszenia propozycji cenowej

 

Załącznik nr 1 - Ridery zespołów

 

Załącznik nr 2 - FOH wizualizacja

 

Załącznik nr 3 - Mapa sytuacyjna

 

 

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do: 23.07.2019, do godz. 12.00

Regulamin wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych

 

Regulamin sceny

 

Regulamin udziału w warsztatach plastycznych „Malowany Rynek”

 

Regulamin kina plenerowego

 

Regulamin zwiedzania wystaw „Nowe wzornictwo w ceramice bolesławieckiej” oraz zwiedzania „Edycja specjalna/lokalna” 56. MPCR

 

Regulamin koncertu „NIESZPORY LUDŹMIERSKIE”

 

 

Klauzula informacyjna:

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA BOLESŁAWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY - MIĘDZYNARODOWE CENTRUM CERAMIKI

 1. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119).
 2. Klauzula informacyjna:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” informujemy, iż:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu ul. Pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec, reprezentowanej przez Dyrektor BOK – MCC

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Z Inspektorem ochrony danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pisemnie: na adres siedziby Administratora.

III.   PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu:

-      realizacji zadań na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa – art.11 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych – 30 dni.

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:

-      dostępu do treści swoich danych osobowych,

-      sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

-      usunięcia swoich danych osobowych,

-      ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

-      przenoszenia swoich danych osobowych,

-      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII.  PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

 Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych stanowi warunek udziału w imprezie masowej. Pani/Pana dane pozyskane będą przez rejestrację obrazu w obszarze przestrzeni publicznej.

Wejście w strefę rejestracji obrazu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Panią/Pana na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 • § 8
 1. Niniejszy regulamin jest dostępny:
 • w siedzibie organizatora
 • na stronie internetowej organizatora.

 

 • § 9

Regulamin obowiązuje w czasie trwania imprezy masowej.

Kontakt z nami

Informacje dla wystawców
75 645 35 98

Informacje dla ceramików
75 644 55 93

Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej
75 645 32 90
 
 
 
 
 
 
 
 

Adres

Bolesławiecki Ośrodek Kultury -
Międzynarodowe Centrum Ceramiki
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1C
59-700 Bolesławiec

 

 Sponsorzy 26. Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2020:

 

pasek piasek

 

 

 

 

 

Sunday the 18th. . xswebdesign.com