22.BŚC 2016, film promocyjny

23.BŚC 2017, spot promocyjny

23. BŚC 2017, laser show

 

Edytowane dnia 24.07.2019, godz. 15.00


 

W dniu 24 lipca 2019 roku odbyło się spotkanie powołanej przez Dyrektora BOK - MCC zarządzeniem nr 27/2019 Komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty na:
Obsługę techniczną (scenotechnikę) Bolesławieckiego Święta Ceramiki, które odbędzie się w dniach 14-18 sierpnia 2019

Wybrano ofertę firmy: Gigasound Technika Estradowa S.C.

Dziękujemy wszystkim za przesłane oferty.

 

 

Edytowane dnia 23.07.2019, godz. 12.00


 

Uwaga, termin składania propozycji cenowej na Obsługę Techniczną Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2019 został zmieniony.
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do: 24.07.2019, do godz. 12.00

 

 

Oferta zamieszczona dnia 11.07.2019, godz. 10.00


 

Zapraszamy do złożenia propozycji cenowej (oferty) na :

Obsługę techniczną (scenotechnikę) Bolesławieckiego Święta Ceramiki, które odbędzie się w dniach
14-18 sierpnia 2019

 

Do pobrania:

 

F-01 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

 

F-02 Formularz zgłoszenia propozycji cenowej

 

Załącznik nr 1 - Ridery zespołów

 

Załącznik nr 2 - FOH wizualizacja

 

Załącznik nr 3 - Mapa sytuacyjna

 

 

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do: 23.07.2019, do godz. 12.00

Regulamin imprezy masowej

 

Regulamin imprezy niemasowej

 

Klauzula informacyjna:

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA BOLESŁAWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY - MIĘDZYNARODOWE CENTRUM CERAMIKI

 1. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119).
 2. Klauzula informacyjna:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” informujemy, iż:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu ul. Pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec, reprezentowanej przez Dyrektor BOK – MCC

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Z Inspektorem ochrony danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pisemnie: na adres siedziby Administratora.

III.   PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu:

-      realizacji zadań na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa – art.11 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych – 30 dni.

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:

-      dostępu do treści swoich danych osobowych,

-      sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

-      usunięcia swoich danych osobowych,

-      ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

-      przenoszenia swoich danych osobowych,

-      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII.  PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

 Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych stanowi warunek udziału w imprezie masowej. Pani/Pana dane pozyskane będą przez rejestrację obrazu w obszarze przestrzeni publicznej.

Wejście w strefę rejestracji obrazu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Panią/Pana na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 • § 8
 1. Niniejszy regulamin jest dostępny:
 • w siedzibie organizatora
 • na stronie internetowej organizatora.

 

 • § 9

Regulamin obowiązuje w czasie trwania imprezy masowej.

25. Bunzlauer Keramikfest, 14.– 18. August

 

Mittwoch, 14. August

Marktplatz

10.00 - 22.00  Keramischer Schwindel - Die größte Keramikmesse in Polen 

 

Donnerstag, 15. August

Marktplatz

10.00 - 22.00 Keramischer Schwindel - Die größte Keramikmesse in Polen

 

Bankowa "Tonbrücken - deutsch-polnische Treffen um den Ton"

16:00 - 20:00TON". - thematische Workshops (Keramik-Skulpturen-Workshops: Drehen auf der Töpferscheibe, Spielen mit Ton für die Kleinsten, Erstellen von "Ton"-Kostümen - Workshops mit einem Stylisten)

20.00 - 22.00  "Feuer" - thematische Workshops - Gehen im Feuer

 

Piłsudskiego 1c

18.00  "Neues Design in Bunzlauer Keramik"  - Ausstellungsvernissage / Galerie "Kleines Weiß".

 

 

Freitag, 16. August

Prusa

8.00 - 17.00 Flohmarkt

 

Marktplatz

10.00 - 22.00  Keramischer Schwindel - Die größte Keramikmesse in Polen

15.00  - 19.00 Vorführungen historischer Töpferei.

 

Bankowa (""Tonbrücken - deutsch-polnische Treffen um den Ton")

14.00- 17.00 TON". - thematische Workshops (Keramik-Skulpturen-Workshops: Drehung auf den Töpferscheiben, Spielen mit Ton für die Kleinsten, Erstellen von "Ton"-Kostümen - Workshops mit einem Stylisten)

20.00 - 22.00 "Feuer" - thematische Workshops - Gehen im Feuer

 

Grünanlage hinter BOK – MCC

15.00 - 19.00    Städtchen der keramischen Animation

Keramische Workshops: "Stempelek" Workshops für die Jüngsten, " Verrücktheit mit Biskuitporzellan ", Vorführungen historischer Töpferei, Drehung auf den Töpferscheiben "Arkuszyński drehen Töpfe ", Prägung mittelalterlicher Fliesen Loricamos Studio, Konopczyński Familien-Keramikwerkstatt

 

Rathaus

16.00 "Vorher und nachher" - Ausstellungsvernissage des 54. Internationalen Keramik- und Skulptur - Plein-Air auf Bolesławiec und Präsentation der Werke von Künstlern, die zur Teilnahme

am 55. Internationalen Keramik- und Skulptur- Plein-Air auf Bolesławiec eingeladen wurden.

Künstler aus dem 54. Plein-Air: Roberta-Lady I-Taly Barlati / Italien, Ruty Benjamini / Israel - Großbritannien, Aneta Brudkowska / Polen, Großbritannien, Stanisław Brach / Polen, Razalina Busel / Weißrussland, Sarban Chowdhury / Indien, Katarzyna Anna Chrzanowska / Polen - Norwegen, Michał Gdak / Polen, Mateusz Grobelny / Ausstellungsleiter des Open Air, Polen, Dorota Grześkiewicz / Polen, Kazimierz Kalkowski / Polen, Barbara Licha / Polen - Australien.

Künstler der 55. Open Air: Jakub Biewald / Polen, Zinaida Blyzniuk / Ukraine, Victoria Borowiec / Polen, Mateusz Grobelny / Austellungsleiter des Plein-Air, Polen, Kazimierz Kalkowski / Polen, Lidia Kostanek / Polen, Tetiana Pavlyshyn / Ukraine, Dominik Pinczak / Polen, Katarzyna Plucińska / Polen, Dean Smith / Australien, Adam Sobota / Polen, Kazimierz Świerczewski / Polen.

 

Marktplatz / Grünanlage

10.00 - 22.00  "Spiel nicht den Dummen" - Baubeginn des Ofens. Autoren: Kacper Kuźnicki und Mirosław Kulla

 

Kościelna

18.00  "Keramischer Karneval". - Eröffnungsparade des 25. Bunzlauer Keramikfest

 

Große Bühne, ul. Asnyka

18.00 - 19.30  Feierliche Eröffnung des 25. Bunzlauer Keramikfest

Das Finale der Parade "Keramischer Karneval".

Übergabe der Schlüssel zu den Stadttoren von Bruderschaft Bunzlauer Keramik

 

20.30 URSZULA

22.00  Midge Ure 'The Voice Of Ultravox'

 

Samstag, 17. August

Prusa

8.00 - 18.00   Flohmarkt

 

Marktplatz

10.00 - 22.00  Keramischer Schwindel - Die größte Keramikmesse in Polen

12.00 - 19.00 Vorführungen historischer Töpferei

 

Rathaus

9.00 - 20.00 "Vorher und nachher" - Ausstellungsvernissage des 54. Internationalen Keramik- und Skulptur - Plein-Air auf Bolesławiec und Präsentation der Werke von Künstlern, die zur Teilnahme am 55. Internationalen Keramik- und Skulptur- Plein-Air auf Bolesławiec eingeladen wurden. 

 

Grünanlage hinter BOK – MCC

12.00 - 19.00  Städtchen der keramischen Animation

Keramische Workshops: "Stempelek" Workshops für die Jüngsten, " Verrücktheit mit Biskuitporzellan ", Vorführungen historischer Töpferei, Drehung auf den Töpferscheiben "Arkuszyński drehen Töpfe ", Prägung mittelalterlicher Fliesen Loricamos Studio, Konopczyński Familien-Keramikwerkstatt

 

Bankowa ""Tonbrücken - deutsch-polnische Treffen um den Ton"

12:00 - 15:00 "TON". - thematische Workshops (Keramik-Skulptur-Workshops: Töpferscheibe einschalten, mit Ton für Kinder spielen, "Ton"-Kostüme kreieren - Workshops mit einem Stylisten)Show)

12.00 - 15.00 " FARBE ". - Thematische Workshops (Bodypainting mit Kunstkeramik: Vorführung der Bemalung von Keramik-Ornamenten auf Modellen und Vorbereitung auf die Parade)

 

Piłsudskiego

12.00 - Straßentheater V.O.S.A. aus Prag mit Schauspiel "Fisch".

 

Marktplatz

"Spiel nicht den Dummen"  - Brand in einem Keramikofen. Autoren: Kacper Kuźnicki und Mirosław Kulla

14.00 Straßentheater V.O.S.A. aus Prag mit Schauspiel "Fisch".

 

Bankowa

15.00 Uhr - TON SHOW - eine Parade von Tonfiguren (Beginn der Bankowa Straße) / Markplatz / August '80 / Asnyk / Finale - Hauptbühne der Asnyka Straße)

Das Finale kombiniert mit dem Festival der Farben

 

Große Bühne, ul. Asnyka

15.00 - 19.00 Ceramics Splash Of Colors 2019 / Festival der Farben/   

 

Piłsudskiego

18.00 Straßentheater V.O.S.A. aus Prag mit Schauspiel "Fisch".

 

Piłsudskiego

21.00 - 01. UV Silent Party - ultraviolette Disco auf drahtlosen Kopfhörern mit drei Musikrichtungen

 

Große Bühne, ul. Asnyka

22.00  Theater OCELOT - "Sommernachtstraum" 

 

Sonntag, 19. August

 

Marktplatz

10.00 - 20.00 Keramischer Schwindel - die größte Keramikmesse in Polen

"Spiel nicht den Dummen" - Brand in einem Keramikofen. Autoren: Kacper Kuźnicki und Mirosław Kulla

12.00 - 19.00  Vorführungen historischer Töpferei.

 

Prusa

8.00 - 17.00  Flohmarkt

 

Rathaus                             

9.00 - 20.00  "Vorher und nachher" - Vernissage der postindustriellen Ausstellung der 54. Internationalen Keramik und Skulptur Plein-Air in Bolesławiec und Präsentation der Werke von Künstlern, die zur Teilnahme an der 55. Internationalen Keramik und Skulptur Plein-Air in Bolesławiec eingeladen wurden. 

 

Grünanlage hinter BOK – MCC

12.00 - 19.00   Städtchen der keramischen Animation

Keramische Workshops: "Stempelek" Workshops für die Jüngsten, " Verrücktheit mit Biskuitporzellan ", Vorführungen historischer Töpferei, Drehung auf den Töpferscheiben "Arkuszyński drehen Töpfe ", Prägung mittelalterlicher Fliesen Loricamos Studio, Konopczyński Familien-Keramikwerkstatt

 

kleine Bühne, pl. Pilsudski

14.30 - 17.00  Künstlerischer Block des BOK - MCC Studios: Tanzstudios, Städtische Blaskapelle "Bolesławiec", Musikstudios (sehr kleine Zeitraum für das Studio).

17.00 Uhr Lieder- und Tanzensemble "Mały Bolesławiec"

17.30  Zumba

18.00 Konzert von Shandy & Eva (Ewa Żmijewska)

 

Piłsudskiego Galerie " gerade richtig"

15.00  " Bunzlauer Keramik im Patchwork ". - Vernissage der Ausstellung  (Entscheidung über den nationalen Wettbewerb)

 

Große Bühne, ul. Asnyka

 

20.00  VAVAMUFFIN - reggae

21.30 -  Sylwia Grzeszczak

 

_____________________________________________________________________

 

Das Finale des 25. Bunzlauer Keramikfestivals

Feuerwerk

Sportveranstaltungen:

 

 1. - 17. August um 9.00

Niederschlesische Woiwodschaftsmeisterschaften im Beachvolleyball

Ort: Städtisches Sport- und Freizeitzentrum - Wasser- und Sportzentrum, ul. Spacerowa 24-26

Euroregionales Festival der Aktivität, der Leistungen und der Freude "Bauzlauer Keramikfest 2019 auf der Sportwiese":

 1. August, 10.00

Ort: Kulturintegrationszentrum "Orzeł", ul.Chopina

Seminar über einen gesunden Lebensstil

 

 1. August, 10.00

Ort: pl. Pilsudski

ERN Meisterschaft im Biathlon, Aerobic-Marathon

 

 1. August, 12.00

"Lauf zur Treppe auf den Keramiktasse."

Hochhaus Rathaus, pl. Piłsudskiego

Begleitende Veranstaltungen:

 

Abteilung für Geschichte des Keramikmuseums in Bolesławiec, ul. Kutuzowa 14

- 17. August, 19.00 Vernissage der Ausstellung "Freunde für das neue Museum".

- Die kostenlose Handwerksschulung "In der alten Seifenschmiede" - Herstellung von Dekoseifen und Aroma-Badekugeln - im Museumshof:

 1. August, 12.00 - 18.00
 2. August, 12.00 - 16.00
 3. August 11.00 - 16.00

Keramikabteilung des Keramikmuseums in Bolesławiec, ul. Mickiewicza 13

- Kostenlose Handwerksschulung im Museumsgarten:

 1. August, 12.00 - 18.00 Uhr "Rund um die Keramik" - Drehung auf den Töpferscheiben, Geschirr im Stempelverfahren und mit Pinsel dekorieren
 2. August

10.00 - 18.00 Ausstellung "Wie wurde die Wäsche in der Vergangenheit gewaschen? (Dorfmuseum Markersdorf);

10.00 - 14.00 Ausführung des Fächers (Schloss Krobnitz);

12.00 - 18.00 "Rund um die Keramik" - Drehung auf den Töpferscheiben, Geschirr im Stempelverfahren und mit Pinsel dekorieren

14.00 - 18.00 Uhr Ausstellung der Arbeiten im Steinbruch "Versuchen Sie, den Stein zu spalten". (Granitabbaumuseum Königshainer Berge)

 1. August

11.00- 16.00  "Rund um die Keramik" - Töpferscheibe einschalten, Geschirr im Stempelverfahren und mit Pinsel dekorieren

 • • Dauerausstellungen:
 1. August: 10.00-16.00 (Keramikabteilung)

16 - 17. August: 10.00-18.00  (Keramikabteilung, Stadtgeschichtliche Abteilung)

 1. August: 10.00-16.00 (Keramikabteilung, Abteilung Stadtgeschichte)

 

Öffentliche Stadtbibliothek - Wissenszentrum
- "Polarisation des Lichts" - interaktive Ausstellung
- Gesichter von Frida - multimediale Ausstellung über Leben und Werk von Frida Kahlo
- "Keramikmuster in der Computergrafik" - Workshops für Kinder. 17. August 10.00 - 11.30
- "Molekulare Gastronomie" - Workshops für Kinder. 17. August  12.00 - 13.30
- "Buchmesse" 12-24 August

 1. - 18. August " Kunstkeramik" Gemeinschaft für Kunsthandwerk lädt Sie in den Keramikgarten ein, Grünanlage vor dem Werk, ul. T. Kościuszki 23

Im Keramikgarten-Programm:

- Ausstellung der Töpfermalerei - Workshops mit Kindern

- Gestempeltes Make-up

Treffen mit Dekorationsdesignern

Präsentation einzigartiger und traditioneller Keramikprodukte

Präsentation der Produkte aus der limitierten Serie

Kostenlose Getränke

 1. - 18. August / Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 11,

Verkauf in einem Firmengeschäft und auf einer Keramikmesse

 • Präsentation und ganztägiger Verkauf von Kollektions-Sets mit neuen Mustern.
 • Nachtverkauf
 • Kostenloser Werksbesuch mit der Möglichkeit, mehr über die Produktionsprozesse zu erfahren.
 • Malpunkt „Zdobinka”
 • Ecke mit Biskuitporzellan für Kinder
 • Erholungsecke
 • Keramische Fotogalerie

14 . - 18. August / FNK Manufaktura Sp. J Smoleński i Zwierz ul. Gdańska 30,

- Besuch des Lebenden Keramikmuseums

- Workshops zur handgefertigten Dekoration von Biskuitporzellan

16.-18. August,  10.00  - 18.00  / Keramikzentrum TYRCZ, ul. Kościuszki 24b
"Picknick mit Keramik" - Dekorationsvorführungen, Drehen auf einer Töpferscheibe und Kleben im Ton. Das Programm umfasst Attraktionen wie einen Werksbesuch (12.00-15.00 Uhr), Imbisse für Kunden - gebratene Schweine, gegrillte Würstchen.

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Änderungen am Programm vorzunehmen.

 

 

Kontakt z nami

Informacje dla wystawców
75 645 35 98

Informacje dla ceramików
75 644 55 93

Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej
75 645 32 90
 
 
 
 
 
 
 
 

Adres

Bolesławiecki Ośrodek Kultury -
Międzynarodowe Centrum Ceramiki
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1C
59-700 Bolesławiec

 

 Sponsorzy 25. Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2018:

 

sponsorzy

 

 

 

 

 

copyright 2012 # BOK - MCC # all rights reserved
administrator strony: admin@bok.boleslawiec.pl

Friday the 10th. . xswebdesign.com