22.BŚC 2016, film promocyjny

23.BŚC 2017, spot promocyjny

23. BŚC 2017, laser show

 

Miejsca handlowe na GIEŁDZIE STAROCI podczas 27. Bolesławieckiego Święta Ceramiki funkcjonować będą w dniach 20 - 22 sierpnia 2021 roku. Obowiązuje nowy regulamin i nowe karty zgłoszeń. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i przysyłania kart zgłoszeń od dnia 1 czerwca 2021.

Do pobrania:

Biuro organizacyjne stoisk handlowych Giełdy Staroci podczas 27. BŚC:            

Koordynator d/s GIEŁDY STAROCI: Urszula Frąszczak - Matyjewicz  

Telefon do kontaktu.: 794 673 591

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Oferta zamieszczona dnia 01.07.2021, godz. 15.00


 

Zapraszamy do złożenia propozycji cenowej (oferty) na :

Obsługę techniczną (scenotechnikę) Bolesławieckiego Święta Ceramiki, które odbędzie się w dniach
18-22 sierpnia 2021

 

Do pobrania:

 

F-01 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

 

F-02 Formularz zgłoszenia propozycji cenowej

 

Załącznik nr 1 - Ridery zespołów

 

UWAGA:

Scena Główna podczas Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2021 będzie znajdowała się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

ul Spacerowa 24/26

 

MAPY SYTUACYJNE:

 MOSIR1

MOSIR2

MOSIR3

Regulamin wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych

 

Regulamin sceny

 

Regulamin udziału w warsztatach plastycznych „Malowany Rynek”

 

Regulamin kina plenerowego

 

Regulamin zwiedzania wystaw „Nowe wzornictwo w ceramice bolesławieckiej” oraz zwiedzania „Edycja specjalna/lokalna” 56. MPCR

 

Regulamin koncertu „NIESZPORY LUDŹMIERSKIE”

 

 

Klauzula informacyjna:

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA BOLESŁAWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY - MIĘDZYNARODOWE CENTRUM CERAMIKI

 1. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119).
 2. Klauzula informacyjna:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” informujemy, iż:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu ul. Pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec, reprezentowanej przez Dyrektor BOK – MCC

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Z Inspektorem ochrony danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pisemnie: na adres siedziby Administratora.

III.   PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu:

-      realizacji zadań na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa – art.11 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych – 30 dni.

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:

-      dostępu do treści swoich danych osobowych,

-      sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

-      usunięcia swoich danych osobowych,

-      ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

-      przenoszenia swoich danych osobowych,

-      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII.  PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

 Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych stanowi warunek udziału w imprezie masowej. Pani/Pana dane pozyskane będą przez rejestrację obrazu w obszarze przestrzeni publicznej.

Wejście w strefę rejestracji obrazu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Panią/Pana na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 • § 8
 1. Niniejszy regulamin jest dostępny:
 • w siedzibie organizatora
 • na stronie internetowej organizatora.

 

 • § 9

Regulamin obowiązuje w czasie trwania imprezy masowej.

Kontakt z nami

Informacje dla wystawców
75 645 35 98

Informacje dla ceramików
75 644 55 93

Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej
75 645 32 90
 
 
 
 
 
 
 
 

Adres

Bolesławiecki Ośrodek Kultury -
Międzynarodowe Centrum Ceramiki
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1C
59-700 Bolesławiec

 

 Sponsorzy 27. Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2021:

 

Wklejka

 

 

 

 

 

Sunday the 5th. . xswebdesign.com