Regulamin imprezy masowej

 

Regulamin imprezy niemasowej

 

Klauzula informacyjna:

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA BOLESŁAWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY - MIĘDZYNARODOWE CENTRUM CERAMIKI

Zebranie Państwa danych osobowych za każdym razem będzie niezbędne i/lub konieczne do wypełnienia zadań statutowych realizowanych przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki, w celu należytego wykonania zawartych umów, organizacji imprez i wykonania innych zadań i przedsięwzięć zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).

Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki, 59-700 Bolesławiec, pl.Marsz.J.Piłsudskiego 1c, reprezentowany przed Dyrektor Ewę Lijewską - Małachowską, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Edyta Konefał, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez BOK – MCC w celu:
  a) wykonywania zadań i innych prawnych obowiązków, w tym umownych (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit.c RODO),
  b) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit.f RODO), tj.

- wykonanie zawartych umów z podmiotami trzecimi, w tym partnerami i sponsorami,

- marketing bezpośredni usług i zadań,

- ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń,

- tworzenie zestawień i analiz, tj. raportowanie, badania marketingowe itp., w związku z wykonywaniem zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych.

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:
  a) przez czas wykonania zadań BOK – MCC i innych prawnych obowiązków, w tym umownych,
  b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane,
  c) przez czas, w którym BOK - MCC może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania zadań statutowych i obowiązków prawnych.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przekazywane partnerom BOK - MCC, z którymi BOK – MCC ma:

- zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych,

- podmiotom świadczącym pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na zlecenie BOK – MCC, świadczącym usługi niezbędne do realizacji zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych.

 1. Zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani:
  a) prawo żądania dostępu do Pana/Pani danych osobowych,
  b) prawo sprostowania Pana/Pani danych osobowych,
  c) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
  d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
  e) prawo przenoszenia danych osobowych,
  f) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w zadaniach BOK – MCC. W związku z powyższym będzie Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania w wymaganym przez BOK - MCC zakresie. Brak podania w/w danych może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanym zadaniu i wykonywaniu obowiązków prawnych, w tym umownych.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Kontakt z nami

Informacje dla wystawców
75 645 35 98

Informacje dla ceramików
75 644 55 93

Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej
75 645 32 90
 
 
 
 
 
 
 
 

Adres

Bolesławiecki Ośrodek Kultury -
Międzynarodowe Centrum Ceramiki
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1C
59-700 Bolesławiec

 

 Sponsorzy 24. Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2018:

 

 

 

 

 

 

copyright 2012 # BOK - MCC # all rights reserved
administrator strony: admin@bok.boleslawiec.pl

Monday the 25th. .