22.BŚC 2016, film promocyjny

23.BŚC 2017, spot promocyjny

23. BŚC 2017, laser show

 

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa do współpracy i finansowego wsparcia organizacji jubileuszowego   30.Bolesławieckiego Święta Ceramiki. Jest to jedna z największych imprez w Europie oraz największa impreza regionalna, promująca Bolesławiec. Podczas pięciodniowych obchodów na mieszkańców i przyjezdnych gości czeka wiele atrakcji i niespodzianek. Oprócz targów ceramicznych, licznych wystaw i warsztatów, na dwóch scenach odbywają się koncerty i występy artystyczne. 

Biorąc pod uwagę te nadzwyczajne okoliczności, pragnąc wspólnie z Państwem tworzyć największe tego typu wydarzenie w kraju, zwracamy się w uprzejmą prośbą o finansowe wsparcie imprezy. W zależności od stopnia zaangażowania Firma sponsorująca może otrzymać status: Platynowego, Złotego, Srebrnego lub Brązowego Sponsora. Państwa zaangażowanie w wydarzenie z pewnością wpłynie na rozwój imprezy, co bez wątpienia podniesie jej prestiż. 

Pragniemy, aby najważniejsze dla naszej społeczności wydarzenie łączyło w sobie pierwiastek regionalny – bolesławiecką ceramikę – uznaną na całym świecie markę – z wartościami narodowymi, uniwersalnymi  i tym wszystkim, co one znaczą – szacunek dla pracy, duma, solidarność oraz świadomość wartości, jakie wnoszą one w europejskie dziedzictwo kulturowe. Upoważnia i zobowiązuje nas do tego Nagroda Rady Europy przyznana Bolesławcowi przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w 2023 r. 

Szanowni Państwo, stwórzmy razem niezwykłe wydarzenie – na miarę 30 lecia – jedyne i niepowtarzalne, piękne i przejmujące.

                                                                              

Ogłoszenie z dnia 10 maja 2024 r.

Stoiska handlowe podczas 30. Bolesławieckiego Święta Ceramiki funkcjonować będą w dniach 15 - 18 sierpnia 2024 roku.  Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i przysyłania kart zgłoszeń do dnia 14 czerwca 2024Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Uwaga nie przyjmujemy zgłoszeń na stoiska objęte wyłącznością:

Oleje tłoczone na zimno

Kukurydza gotowana , popcorn

Gofry

Zioła, przyprawy  (suszone)

Zakręcony ziemniak

Sorbety

Baklawa, chałwa, suszone i kandyzowane owoce, 

Sery, oscypki

Chleby 

Kurtosz -Kołacz

Bez tytułu

W sprawie potwierdzenia przyjęcia Państwa oferty i wyceny stoiska prosimy o kontakt telefoniczny w dniach 18 -21  czerwca 2024r., w godz. 9.00 – 15.00 Po otrzymaniu wyceny, ustaloną kwotę należy wpłacić na konto Organizatora: Santander Consumer Bank S.A.  62 1090 1939 0000 0005 1600 0188 w terminie do dnia 5 lipca 2024 r. Brak terminowej wpłaty skutkować będzie wykreśleniem z listy przyjętych ofert.

Uwaga – ze względu na ograniczoną ilość miejsc o przyznaniu miejsca zadecyduje – dotychczasowa współpraca, kolejność nadsyłania zgłoszeń, atrakcyjność asortymentu, terminowa wycena i opłata stoiska. Organizator zastrzega sobie prawo do ostateczne decyzji o przyjęciu danego stoiska.  Po wyczerpaniu miejsc zgłoszenia będą przyjmowane na listę rezerwową. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości podmiotów sprzedających ten sam asortyment! 

 

Biuro organizacyjne stoisk handlowych podczas 30. BŚC: 

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki

Koordynator
Katarzyna Korczyńska e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Telefon do kontaktu: 75 644 21 46

KARTA

REGULAMIN

OŚWIADCZENIA

Ogłoszenie z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu zaprasza do składania ofert na wyłączną obsługę w zakresie Piwo i gastronomia „duża’’ na wyznaczonym obszarze, podczas imprezy plenerowej „30. Bolesławieckie Święto Ceramiki 2024”, która odbędzie się w Bolesławcu, w dniach 15 - 18 sierpnia 2024r. 

I. Przedmiot oferty: 

1. Wyłączna obsługa pod względem Piwo i gastronomia „duża” tj. wyroby gastronomiczne przygotowywane z grilla/rożna oraz napoje butelkowane i piwo lane z dystrybutorów (rollbar). 

2. Gastronomia „duża” i inne podmioty mają jednakowe prawo do sprzedaży napojów zimnych i gorących (kawa, herbata, woda, soki) oraz przekąsek typu frytki, frytki belgijskie i naleśniki (za wyjątkiem „zakręconego ziemniaka” będącego produktem wyłączonym spoza gastronomii „dużej”). 

II. Zakres oferty 

1. Stoiska gastronomiczne znajdujące się na terenie imprezy w centrum miasta: pl. ks. J. Popiełuszki i pl. Marszałka J. Piłsudskiego, które zapewnią pełną obsługę imprezy w zakresie: Piwo i gastronomia „duża” w dniach 15 - 18 sierpnia 2024. Oferta nie obejmuje Rynku, gdzie podmioty lokalne posiadają na stałe ogródki gastronomiczne. Szczegóły określa mapa stanowiąca załącznik nr 2; 

Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych na obsługę w w/w zakresie. 

III. Krótka charakterystyka imprezy 

Impreza plenerowa wraz z targami ceramiki odbywa się po raz 30. w centrum Bolesławca, w tym roku trwa pięć dni. Corocznie przyciąga ok. 150 tys. turystów z kraju i zagranicy. Impreza będzie odbywać się w centrum (gastronomia, stoiska handlowe i ceramiczne, giełda staroci), natomiast scena (na której wystąpią Smolasty, Gromee, Lanberyy, Błażej Król, Dżem i Artur Rojek) będzie znajdować się na terenie miasta na ulicy Asnyka w pobliżu pl. ks. J. Popiełuszki. W centrum odbywać się również będą wystawy oraz działania artystyczno – animacyjno – warsztatowe, a także największe w Polsce targi ceramiki. 

IV. Oświadczenia organizatora 

1. Organizator oświadcza, że: 

a. ma prawo ustawić na terenie imprezy konstrukcje niemechaniczne, dostępne bezpłatnie dla uczestników imprezy, promujące sponsorów, partnerów Bolesławieckiego Święta Ceramiki, 

b. w zakresie Piwo i gastronomia „duża” zapewni dostęp do poboru wody i poniesie koszty ich zużycia.

2. Organizator oświadcza, że odbywająca się impreza nie wstrzymuje działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców w Bolesławcu w ramach posiadanych zezwoleń w zakresie gastronomii – w szczególności restauracji funkcjonujących na terenie imprezy. 

V. Obowiązki Oferenta

 1. W zakresie wyłączności Piwo i gastronomia „duża”: 

a. miejsca siedzące (stół i ławy do siedzenia) dla minimum 300 osób, minimum 15 rollbarów,

b. sprzedaż napojów i potraw wyłącznie w opakowaniach jednorazowych,

c. bieżące utrzymanie czystości, porządku i bezpieczeństwa na powierzonym terenie na pl. Marszałka J. Piłsudskiego i pl. ks. J. Popiełuszki, 

d. toalety i umywalki przenośne dla własnych pracowników (wraz z dezynfekcją zgodnie z wytycznymi GIS), 

e. wyznaczony, wygrodzony i objęty ochroną teren konsumpcji dla klientów gastronomii; 

f. we własnym zakresie dostęp do poboru prądu (własne źródła zasilania) wraz z kosztami jego zużycia (prawidłowo zabezpieczone zgodnie z wymogami przepisów BHP i ppoż), 

g. zapewnienie całodobowej ochrony powierzonego terenu na pl. Marszałka J. Piłsudskiego i pl. ks. J. Popiełuszki.  

2. Oferent zobowiązany jest posiadać aktualne wszelkie pozwolenia wymagane i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie swojej działalności (m.in. zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, ubezpieczenie OC) oraz badania sanitarno-epidemiologiczne dla osób wykonujących czynności przy obróbce żywności. Ponadto jest zobowiązany do prowadzenia i zabezpieczenia stoisk gastronomicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż. 

Oferent ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu świadczonych usługw tym wobec osób trzecich. 

VI. Wadium 

1. Przy składaniu ofert należy wpłacić wadium w wysokości 40 000 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy złotych); 

2. Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu w Santander Bank Polska S.A. nr: 62 1090 1939 0000 0005 1600 0188; 

3. Wadium winno być zaksięgowane na koncie Organizatora 24.04.2024r do godziny 12:00; 

4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty; 

5. Wadium złożone przez Oferenta wygrywającego wyłączność na Piwo i gastronomię „dużą” zalicza się na poczet kwoty całościowej oferty; 

6. W przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana nie podpisze umowy w terminie 7 dni od daty wyboru oferty wadium przepada na rzecz Organizatora. 

VII. Oferta powinna zawierać: 

1. Oferta działań: a. szczegółową specyfikację obsługi imprezy pod względem gastronomicznym (menu, ilość grilli/rożnów, nalewaków, wyposażenie, rozkład planowanych stanowisk zaznaczony na mapie stanowiącej załącznik nr 2); 

b. aktualne pozwolenia wymagane i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa; wymagane w zakresie prowadzonej przez oferenta działalności: w zakresie usług gastronomicznych (m.in. zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, ubezpieczenie OC, atesty urządzeń); 

c. udokumentowaną informację o doświadczeniu w organizacji tego typu przedsięwzięć z ostatnich 3 lat popartą referencjami w zakresie usług gastronomicznych (nie mniej niż 3 referencje) oraz referencje dla osób zarządzających podmiotem składającym ofertę; 

d. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zaświadczenie o niekaralności właściciela (w przypadku spółek - osoby reprezentującej Oferenta) z Krajowego Rejestru Karnego;

e. dane osoby upoważnionej do bieżących kontaktów z organizatorami imprezy - imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail; 

f. opis wyglądu elementów wyposażenia, sprzętu gastronomicznego oraz ich wystrój (zdjęcia); 

g. wysokość opłaty brutto w złotych, nie mniej niż 150 000 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) – za wyłączność stanowiącą przedmiot oferty: Piwo i gastronomia „duża”; termin zapłaty zaoferowanej kwoty – w dwóch równych transzach, pierwsza transza 50% kwoty nie później niż do 31.05.2024 oraz druga transza 50% nie później niż do 28.06.2024. Faktury zostaną wystawione przez BOK-MCC po dokonanej wpłacie. W przypadku nieuiszczenia którejkolwiek z transz do 7 dni od wyżej wymienionych terminów Organizator ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, a środki już wpłacone zostają dla Organizatora na poczet kary umownej określonej w umowie. 

h. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 40 000 zł na rachunek Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu.  

2. W przypadku braku wszystkich określonych w ogłoszeniu elementów oferty, powołana przez Dyrektora, „Komisja ds. rozpatrzenia ofert” ma prawo odrzucić i nie rozpatrywać takiej oferty. 

VIII. Kryteria wyboru oferty 

Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria:  

1. Wysokość opłaty za wyłączność stanowiącą przedmiot oferty: Piwo i gastronomia „duża”

2. Charakterystyka działań gastronomicznych; 

3. Udokumentowane doświadczenie poparte referencjami. 

IX. Oferta 

1. Ofertę należy złożyć wypełniając druk oferty będący załącznikiem nr 1 do ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami; 

2. Po wybraniu oferty w ciągu 7 dni zostanie podpisana umowa; 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji cenowej; 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny. 

X. Termin i adres – sposób, w który należy dostarczyć ofertę 

Na zgłoszenia oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.04.2022 do godziny 11.00. Ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „30. Bolesławieckie Święto Ceramiki 2024” wyłączność: Piwo i gastronomia „duża”, proszę składać lub kierować na adres: Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec, sekretariat. 

Otwarcie ofert dnia 26.04.2024r. godz. 12.00. 

Ogłoszenie wyboru oferty odbędzie się 07.05.2024r. w BOK – MCC. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. +48 75 644 55 93 (Jacek Żukowski), lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Organizator: Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec 

www.bok.boleslawiec.pl 

Załączniki: 

1. Oferta 

2. Mapa 

3. Wzór umowy 

OGŁOSZENIE 

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu zaprasza do składania ofert na wyłączną obsługę w zakresie Strefa rekreacyjno-rozrywkowa „Lunapark” na wyznaczonym obszarze, podczas imprezy plenerowej „30. Bolesławieckie Święto Ceramiki 2024”, która odbędzie się w Bolesławcu, w dniach 15 - 18 sierpnia 2024r. 

I. Przedmiot oferty: 

1. Wyłączna obsługa rekreacyjno-rozrywkowa imprezy tzn. urządzenia i świadczenie usług o charakterze rekreacyjno-rozrywkowym (Lunapark). 

II. Zakres oferty 

1. Urządzenia rekreacyjno-rozrywkowe i ich ustawienie w uzgodnionym z Organizatorem miejscu na pl. ks. J. Popiełuszki w dniach 15 - 18 sierpnia 2024r. Szczegóły wyznacza mapa stanowiąca załącznik nr 2. 

2. Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych na obsługę w w/w zakresie. 

III. Krótka charakterystyka imprezy 

Impreza plenerowa wraz z targami ceramiki odbywa się po raz 30. w centrum Bolesławca, w tym roku trwa pięć dni. Corocznie przyciąga ok. 150 tys. turystów z kraju i zagranicy. Impreza będzie odbywać się w centrum (gastronomia, stoiska handlowe i ceramiczne, giełda staroci), natomiast scena (na której wystąpią Smolasty, Gromee, Lanberyy, Błażej Król, Dżem i Artur Rojek) będzie znajdować się na terenie miasta na ulicy Asnyka w pobliżu pl. ks. J. Popiełuszki. W centrum odbywać się również będą wystawy oraz działania artystyczno – animacyjno – warsztatowe, a także największe w Polsce targi ceramiki. 

IV. Oświadczenia organizatora 

1. Organizator oświadcza, że:

a. ma prawo ustawić na terenie imprezy konstrukcje niemechaniczne, dostępne bezpłatnie dla uczestników imprezy, promujące sponsorów, partnerów Bolesławieckiego Święta Ceramiki; 

b. w zakresie Strefy rekreacyjno-rozrywkowej zapewni dostęp do poboru wody i poniesie koszty ich zużycia. 

2. Organizator oświadcza, że odbywająca się impreza nie wstrzymuje działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców w Bolesławcu w ramach posiadanych zezwoleń. 

V. Obowiązki Oferenta 

1. W zakresie wyłączności na usługi rekreacyjno-rozrywkowe „Lunapark”

a. wyłączną obsługę rekreacyjno-rozrywkową podczas imprezy, 

b. minimum 5 urządzeń mechanicznych rozrywkowych, 

c. toalety przenośne dla pracowników (wraz z dezynfekcją zgodnie z wytycznymi GIS), 

d. kompleksowe ogrodzenie barierkami ochronnymi w celu kontroli osób przebywających na terenie lunaparku, 

e. we własnym zakresie dostęp do poboru prądu (własne źródło zasilania) wraz kosztami jego zużycia (prawidłowo zabezpieczone zgodnie z wymogami przepisów BHP i ppoż). 

f. zapewnienie całodobowej ochrony powierzonego terenu na pl. ks. J. Popiełuszki. 

2. Oferent zobowiązany jest posiadać aktualne wszelkie pozwolenia wymagane i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie swojej działalności (m.in. zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, ubezpieczenie OC). Ponadto jest zobowiązany do prowadzenia i zabezpieczenia stoisk zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż. 

3. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu świadczonych usługw tym wobec osób trzecich. 

VI. Wadium 

1. Przy składaniu ofert należy wpłacić wadium w wysokości 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych);  

2. Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu w Santander Bank Polska S.A. nr: 62 1090 1939 0000 0005 1600 0188; 

3. Wadium winno być zaksięgowane na koncie Organizatora 24.04.2024r do godziny 12:00; 

4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty; 

5. Wadium złożone przez oferenta wygrywającego wyłączność na Strefę rekreacyjno-rozrywkową „Lunapark” zalicza się na poczet kwoty całościowej oferty; 

6. W przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana nie podpisze umowy w terminie 7 dni od daty wyboru oferty wadium przepada na rzecz Organizatora. 

VII. Oferta powinna zawierać: 

1. Oferta działań: 

a. szczegółowa specyfikacja planowanych działań rekreacyjno-rozrywkowych wraz ze specyfikacją i planem rozlokowania poszczególnych urządzeń zapewniającym ich bezpieczną eksploatację, czasem niezbędnym do ich rozłożenia i złożenia oraz informacją o planowanym sposobie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na powierzonym terenie pl. ks. J. Popiełuszki; 

b. aktualne pozwolenia wymagane i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa; wymagane w zakresie prowadzonej przez oferenta działalności (m.in. zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, ubezpieczenie OC, atesty urządzeń); 

c. udokumentowaną informację o doświadczeniu w organizacji tego typu przedsięwzięć poparte referencjami z ostatnich 3 lat (nie mniej niż 3 referencje) oraz referencje dla osób zarządzających podmiotem składającym ofertę; 

d. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zaświadczenie o niekaralności właściciela (w przypadku spółek - osoby reprezentującej Oferenta) z Krajowego Rejestru Karnego; 

e. dane osoby upoważnionej do bieżących kontaktów z organizatorami imprezy - imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail;  

f. opis wyglądu elementów wyposażenia i ich wystrój (zdjęcia sprzętu); 

g. wysokość opłaty brutto w złotych, nie mniej niż 120 000 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) – za wyłączność stanowiącą przedmiot oferty Strefa rekreacyjno-rozrywkowa „lunapark”; termin zapłaty zaoferowanej kwoty – w dwóch równych transzach, pierwsza transza 50% kwoty nie później niż do 31.05.2024 oraz druga transza 50% nie później niż do 28.06.2024. Faktury zostaną wystawione przez BOK-MCC po dokonanej wpłacie. W przypadku nieuiszczenia którejkolwiek z transz do 7 dni od wyżej wymienionych terminów Organizator ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, a środki już wpłacone zostają dla Organizatora na poczet kary umownej określonej w umowie. 

h. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 40 000 zł na rachunek Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu.

2. W przypadku braku wszystkich określonych w ogłoszeniu elementów oferty, powołana przez Dyrektora, „Komisja ds. rozpatrzenia ofert” ma prawo odrzucić i nie rozpatrywać takiej oferty. 

VIII. Kryteria wyboru oferty 

Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria: 

1. Wysokość opłaty za wyłączność stanowiącą przedmiot oferty: Strefa rekreacyjno-rozrywkowa

2. Atrakcyjność i różnorodność urządzeń rekreacyjno – rozrywkowych; 

3. Sposób zapewnienia bezpieczeństwa i porządku; 

4. Udokumentowane doświadczenie poparte referencjami. 

IX. Oferta 

1. Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest ustalić z Organizatorem termin oraz odbyć wizję lokalną w celu ustalenia możliwości ustawienia urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych na powierzanym terenie uwzględniających warunki geologiczne i techniczne terenu dla zapewnienia bezpiecznego dla użytkowników wykorzystania urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych;. 

2. Ofertę należy złożyć wypełniając druk oferty będący załącznikiem nr 1 do ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami; 

3. Po wybraniu oferty w ciągu 7 dni zostanie podpisana umowa; 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji cenowej oraz do niewybrania żadnej z ofert bez podawania przyczyny. 

X. Termin i adres – sposób, w który należy dostarczyć ofertę 

Na zgłoszenia oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.04.2024 do godziny 11.00. Ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „30. Bolesławieckie Święto Ceramiki 2024” wyłączność: Strefa rekreacyjno-rozrywkowa „Lunapark” proszę składać lub kierować na adres: Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec, sekretariat. 

Otwarcie ofert dnia 26.04.2024r. godz. 12.00. 

Ogłoszenie wyboru oferty odbędzie się 07.05.2024r. w BOK – MCC. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. +48 75 644 55 93 (Jacek Żukowski), lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Organizator: Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec 

www.bok.boleslawiec.pl 

Załączniki: 

1. Oferta 

2. Mapa 

3. Wzór umowy 

Kontakt z nami

Informacje dla wystawców
75 645 35 98

Informacje dla ceramików
75 644 55 93

Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej
75 645 32 90
 
 
 
 
 
 
 
 

Adres

Bolesławiecki Ośrodek Kultury -
Międzynarodowe Centrum Ceramiki
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1C
59-700 Bolesławiec

 

 Sponsorzy 29. Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2023:

 

Saturday the 25th. . xswebdesign.com